Oferte speciale
contactToggle Contact

I. Condiţii generale de utilizare a site-ului web al WALTER GROUP

I.1. Domeniu de aplicare şi prestaţii

(1) Aceste Condiţii generale de utilizare se referă la utilizarea site-urilor web (denumite în continuare "site-ul web") puse la dispoziţie de LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG şi întreprinderile afiliate din concern (împreună denumite în continuare "WALTER GROUP").

(2) Această pagină Conţine condiţiile generale de utilizare a site-ului web. Prin accesarea sau utilizarea site-ului web (denumită în continuare "utilizarea"), toţi utilizatorii şi vizitatorii (denumiţi în continuare "utilizator") acceptă valabilitatea Condiţiilor generale de utilizare a site-ului web. WALTER GROUP îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Condiţiile generale de utilizare a site-ului, după cum consideră necesar.

(3) Soluţie alternativă pentru utilizatorii înregistraţi:


Dând click pe butonul de acceptare sau de trimitere, utilizatorul se obligă să accepte Condiţiile generale de utilizare a site-ului web. WALTER GROUP îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aceste Condiţii generale de utilizare a site-ului, după cum consideră necesar. Pentru a putea beneficia în continuare de prestaţiile oferite de WALTER GROUP, utilizatorul va reînnoi acceptarea Condiţiilor generale de utilizare a site-ului după modificarea acestora, dând click pe butonul "accept" sau "trimite".

(4) WALTER GROUP oferă pe site-ul web informaţii despre acestă branşă şi despre concern relevante pentru clienţi, partenerii de transport şi aspiranţii la un loc de muncă în cadrul companiei. Unele servicii (de exemplu LOADS TODAY, Portal clienţi CONNECT) pot fi accesate doar de utilizatori înregistraţi.

(5) WALTER GROUP îşi rezervă dreptul de a suspenda total sau parțial site-ul web sau a modifica conţinutul acestuia sau serviciile legate de acesta. WALTER GROUP nu garantează în niciun fel disponibilitatea permanentă a site-ului web al WALTER GROUP. Nimeni nu este îndreptăţit să ridice pretenţii legate de utilizarea sau menţinerea site-ului web al WALTER GROUP.

I.2. Drepturi de proprietate intelectuală

(1) Întregul conţinut al site-ului web (ilustraţii, texte, formulări, mărci, imagini, filme video, elemente grafice) constituie proprietatea intelectuală a WALTER GROUP sau a partenerilor contractuali ai acestuia. Prin utilizarea site-ului web al WALTER GROUP utilizatorului nu i se transmite niciun drept de licenţă sau alt drept care i-ar permite să se folosească de drepturi legate de site-ul web (de exemplu drepturi de proprietate industrială, drepturi de autor şi drepturi conexe etc.). Sunt interzise modificarea, copierea, multiplicarea, folosirea, completarea sau orice alt fel de utilizare a mărcilor, designului, imaginilor, textelor, unor fragmente de text sau a oricărui alt conţinut de pe site-ul web al WALTER GROUP, fără acordul în scris prealabil al acestuia. O excepţie o constituie multiplicarea, valorificarea sau utilizarea materialelor puse la dispoziţie pe site în mod explicit pentru a fi folosite cu acest scop.

I.3. Răspundere

(1) WALTER GROUP răspunde pentru eventuale daune cauzate utilizatorului în urma folosirii site-ului web al WALTER GROUP, doar dacă acestea au fost produse cu intenţie sau din neglijenţă gravă.

(2) WALTER GROUP nu îşi asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi directe sau indirecte, imediate sau subsecvente suportate de utilizator, indiferent dacă acestea rezultă din răspunderea contractuală, din pretenţii de plată a unor daune interese (incluzând neglijenţa) sau din alte cauze de orice fel, dacă aceste pierderi sau daune aparţin următoarelor categorii::

(i) Beneficiu nerealizat şi daune subsecvente
(ii) Pierderi accidentale şi beneficiu nerealizat
(iii) Pierderea de oportunităţi de afaceri
(iv) Deteriorarea prestigiului companiei (good will) şi pierderea de date.

(3) WALTER GROUP a depus toate eforturile posibile pentru ca informaţiile puse la dispoziţie pe site-ul web al WALTER GROUP să fie corecte şi complete la momentul publicării lor pe site. WALTER GROUP nu îşi asumă niciun fel de obligaţii, nu răspunde legal pentru lipsa de conformitate şi nu garantează în niciun fel pentru informaţii puse la dispoziţie pe site-ul web, ca de exemplu fişiere descărcabile, servicii oferite de terţi, linkuri externe sau alte conţinuturi care pot fi accesate în mod direct sau indirect pe site-ul web al WALTER GROUP, pornind de la acest site. De asemenea, WALTER GROUP îşi rezervă dreptul de a modifica şi completa informaţiile puse la dispoziţie fără informare prealabilă.

(4) WALTER GROUP nu răspunde pentru daune provocate de utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă a contului de utilizator de către utilizatorul însuşi, de utilizarea abuzivă sau pierderea datelor de identificare sau a datelor salvate de către utilizator.

I.4. Disponibilitate

(1) WALTER GROUP depune toate eforturile pentru a asigura continuitatea administrării şi punerii la dispoziţie a site-ului web - în măsura posibilităţilor tehnice, economice, organizatorice şi specifice companiei.

(2) WALTER GROUP nu răspunde legal pentru lipsa de conformitate şi nu garantează în niciun fel că site-ul web al WALTER GROUP sau conţinutul său se vor afla în mod continuu la dispoziţia utilizatorilor, că acestea sunt puse la dispoziţia utilizatorilor, că nu conţin greşeli sau că greşelile se corectează, şi că site-ul web al WALTER GROUP sau alte resurse care servesc la existenţa acestuia (de exemplu serverul) nu sunt afectate de viruşi sau alte elemente periculoase. WALTER GROUP îşi declină în mod explicit, în limitele permise de lege, orice răspundere pentru daune de orice fel provocate de punerea la dispoziţie a site-ului web al WALTER GROUP sau a resurselor anexe care servesc la existenţa acestuia.

(3) WALTER GROUP îşi declină orice răspundere pentru perioadele de timp în care site-ul nu se poate accesa din motive tehnice sau datorită altor probleme.

I.5. Linkuri către pagini externe

Site-ul web al WALTER GROUP conţine linkuri externe către pagini ale unor terţi. WALTER GROUP nu are nici o influenţă asupra disponibilităţii, calităţii şi conţinutului paginilor externe conectate prin linkuri şi nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care conţinutul acestor pagini încalcă legile în vigoare sau provoacă în alt mod daune utilizatorilor.

I.6. Pagini sigure

Pagina conține parțial certificate SSL ale firmei SwissSign. Certificatele SSL ale firmei SwissSign conțin, în afară de o codare eficientă a datelor utilizatorilor, atunci când acestea sunt transmise la server-ul web, identificarea furnizorului (WALTER GROUP) și autentificarea site-ului web pentru protecție împotriva înșelăciunilor electronice.

Utilizatorul declară că acesta cunoaște prevederile generale ale SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) și din contractele SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), le-a citit, este de acord cu acestea și le va respecta. WALTER GROUP nu își asumă răspunderea față de utilizatori în legătură cu utilizarea certificatului SSL.

I.7. Parole şi conturi de utilizator

(1) Unele servicii (de exemplu LOADS TODAY, Portal clienţi CONNECT) pot fi accesate doar de utilizatori înregistraţi. După înregistrare şi verificarea datelor de către WALTER GROUP, utilizatorul primeşte o parolă, care îi permite accesul la contul de utilizator.

(2) Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea secretului parolei şi, după caz, a altor date. El îşi asumă de asemenea răspunderea pentru menţinerea confidenţialităţii în privinţa tuturor activităţilor legate de contul de utilizator. WALTER GROUP va fi notificat fără întârziere în legătură cu orice folosire neautorizată a contului de utilizator sau orice altă încălcare a măsurilor de securitate legate de site. Înregistrarea contului de utilizator, respectiv registrarea pentru un abonament este legat de numărul de partener al utilizatorului. Se interzice utilizatorului să dezvăluie sau să pună la dispoziţia altor persoane numărul de partener sau parola. Dezvăluirea numărului de partener şi/sau a parolei de către utilizator poate atrage după sine desfiinţarea contului de utilizator, respectiv încetarea abonamentului.

(3) Este interzisă transmiterea de date, conţinuturi şi informaţii la care utilizatorul are acces pe baza contului de utilizator către terţi neautorizaţi în acest sens.

(4) WALTER GROUP îşi rezervă dreptul de a aproba sau a refuza fără numirea de motive înregistrarea utilizatorului sau înscrierea lui la un serviciu abonat. În afară de aceasta, WALTER GROUP este îndreptăţit să blocheze orice cont de utilizator sau furnizarea oricărui serviciu abonat fără a menţiona motivele.

I.8. Încărcarea de material nociv

WALTER GROUP interzice încărcarea pe site-ul web de programe pentru calculator, fişiere şi alte materiale conţinând elemente capabile să distrugă şi/sau să întrerupă funcţionalitatea site-ului, ca de exemplu viruşi, fişiere manipulate, fişiere "ascunse" (de exemplu imagini integrate în fişiere audio), viermi, troieni sau boţi pentru scrolling, afişarea mai multor ecrane sau pentru alte tipuri de activităţi, care afectează integritatea şi funcţionalitatea site-ului web sau a comunicării online în general.

I.9. Atacuri electronice

(1) Sunt interzise orice fel de atacuri electonice împotriva site-ului web al WALTER GROUP sau a oricăror alte date ale WALTER GROUP aflate în corelaţie cu site-ul precum şi orice atacuri electronice împotriva datelor utilizatorilor.

(2) Fiecare atac electronic va avea ca urmare excluderea imediată a utilizatorului care l-a cauzat şi va atrage după sine consecinţe de drept penal şi civil.

 

 

II. Informaţii generale privind protecţia datelor personale

II.1. Baza legală

WALTER GROUP va trata toate datele transmise sau puse la dispoziţie prin intermediul site-ului web al WALTER GROUP respectând prevederile în vigoare ale legii austriece privind protecţia datelor personale (Datenschutzgesetz).

II.2. Acordul utilizatorului privind folosirea datelor

(1) Utilizatorul acceptă să primească pe cale electronică (de exemplu prin e-mail) informaţii, buletine informative şi material publicitar de la WALTER GROUP. Vă puteţi retrage consimţământul în orice moment, fie accesând linkul de dezabonare în buletinul informativ, fie trimiţând un e-mail la adresa: 

austria@lkw-walter.com(2) În conformitate cu setările browserului său, utilizatorul acceptă în mod explicit folosirea şi mai ales stocarea de cookie-uri pe calculatorul său de către WALTER GROUP. Legat de aceasta găsiţi informaţii suplimentare la punctul II.6. (Cookie-uri).

(3) Utilizatorul îşi poate retrage oricând consimţământul în legătură cu colectarea şi memorarea datelor personale de către WALTER GROUP, conform § 28 din Legea austriacă privind protecţia datelor personale (DSG). În acest scop, utilizatorul va trimite un e-mail la adresa austria@lkw-walter.com.

II.3. Dreptul de acces la date, dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor

Utilizatorul are oricând dreptul de a solicita informaţii legate de datele memorate, precum şi rectificarea şi ştergerea acestora, cu respectarea prevederilor legii austriece privind protecţia datelor personale (DSG), în special a §§ 26-28 ale acestei legi. În acest scop, utilizatorul poate să contacteze WALTER GROUP folosind adresa austria@lkw-walter.com.

II.4. Prestatori de servicii externi

Site-ul web al WALTER GROUP este realizat şi întreţinut cu ajutorul unor furnizori externi de servicii. În anumite cazuri, cu scopul de a servi procesului de programare sau testare, prestatorilor de servicii se transmit date anonime. În unele cazuri, prestatorilor de servicii li se permite accesul direct la date. Înainte de aceasta însă, prestatorii de servicii se angajează contractual să utilizeze datele puse la dispoziţie doar conform instrucţiunilor primite de la WALTER GROUP şi să le distrugă după terminarea lucrării.

II.5. Siguranţa datelor

WALTER GROUP face tot ce e posibil pentru a asigura securitatea transferului de date prin intermediul mediilor online. În acelaşi timp însă, ține de utilizator să depună toate eforturile rezonabile pentru folosirea internetului în condiţii de siguranţă (folosirea unei versiuni actuale de browser, confidențialitatea datelor de acces la platformele online).

II.6. Cookie-uri

(1) Pentru lărgirea funcţionalităţii prezenţei noastre web şi creşterea confortului de folosire a acesteia de către utilizator sunt folosite aşa-numite "cookie-uri".

(1.1) Majoritatea cookies-lor utilizate de concernul WALTER GROUP sunt șterse automat de pe hard disk-ul utilizatorului (cookies temporare) la finalul sesiunii de navigare. Cookies temporare sunt necesare, pentru a oferi, de exemplu, utilizatorului anumite tipuri de funcții ale unor formulare pe mai multe pagini. În plus, firma WALTER GROUP folosește de asemenea cookies care rămân pe hard disk-ul utilizatorului (cookies permanente). Aceste cookies permanente au o durată de viață de 1 lună până la 10 ani și se șterg singure, după o perioadă de timp predeterminată, sau pot fi șterse manual de utilizator. Scopul exclusiv al acestor cookies (cookies permanente) constă în a adapta oferta de pe internet cât mai bine în funcție de dorințele clientului și a face cât mai confortabilă utilizarea site-ului web de către utilizatori.

(1.2) Cookies ale terților (așa numite Third-Party-Cookies)
Concernul WALTER GROUP folosește serviciile unor terți furnizori (parteneri publicitari), care fac mai interesantă oferta de pe internet pentru client. De aceea la utilizarea site-ului web sunt stocate pe hard disk-ul utilizatorului și cookies (temporare sau permanente) ale unor terți furnizori. Scopul exclusiv al cookies, provenite de la terți furnizori, este să le ofere terților furnizori posibilitatea de a se adresa utilizatorilor cu reclame în funcție de interesele acestora. Se indică în mod expres faptul că WALTER GROUP nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea legală a cookies de către terți.

(1.3) Cookies (WALTER GROUP și terți furnizori) nu conțin date personale. Sunt colectate însă date anonime cu un cod ID pentru utilizatori. Aici este vorba, de exemplu, despre date referitoare la paginile accesate de utilizatori, conținuturile căutate, etc. Aceste date anonime nu sunt niciodată combinate cu datele personale ale utilizatorului.

(1.4) Utilizatorul poate influența utilizarea cookies prin setări adecvate operate în browser-ul utilizatorului. Este posibil, de exemplu, să acceptăm sau să refuzăm cookies generale sau individuale. Această setare, ce nu permite stocarea, poate avea ca rezultat restricţionarea funcţiunilor puse la dispoziţie de prezenţa web a WALTER GROUP

II.7. Analiza web site

(1) Site-ul web al WALTER GROUP foloseşte Google Analytics, un instrument de analiză web al companiei Google Inc. ("Google"). Google Analytics foloseşte aşa-numite "cookie-uri", fişiere text stocate pe computerul utilizatorului, care permit analiza folosirii de către utilizator a site-ului web. Informaţiile generate de cookie-uri în legătură cu folosirea acestui site web de către utilizator sunt transmise de regulă către un server al Google în SUA şi stocate acolo. În cazul în care este activată mascarea adresei IP pentru acest site web, Google va scurta adresa IP a utilizatorului din ţările Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, înainte de transmiterea acesteia. Doar în cazuri exceptionale se va transmite către serverul Google din USA adresa IP completă, urmând a fi scurtată acolo. Prin comanda WALTER GROUP, Google va folosi aceste informaţii pentru analiza folosirii acestui site web de către utilizatori, întocmirea de rapoarte despre activităţile pe site şi prestarea altor servicii legate de utilizarea site-ului şi a internetului față de WALTER GROUP. Adresa IP transmisă de browserul utilizatorului în cadrul serviciilor Google Analytics nu va fi pusă în relaţie cu alte date obţinute de Google.

(2) Utilizatorul poate evita salvarea acestor cookie-uri prin setarea corespunzătoare a browserului. Atragem atenţia utilizatorului asupra faptului că în acest caz pot apărea restricţionări în folosirea unor funcţiuni ale prezentului site web. Adiţional, utilizatorul poate evita colectarea şi transmiterea către Google a datelor furnizate de cookie în legătură cu activitatea pe site-ul web (inclusiv a adresei dumneavoastră IP) şi prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea şi instalarea pluginului de browser disponibil la următorul link::

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Pluginuri pentru Social Media

(1) Pe unele pagini ale site-ului web al WALTER GROUP se găsesc aplicaţii ale unor terţi (de exemplu AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) precum şi conţinuturi stocate pe platforme ale unor terţi (de exemplu Youtube). În ciuda controlului minuţios şi a măsurilor active luate în scopul protecţiei datelor, WALTER GROUP nu are nicio influenţă asupra modului în care terţii folosesc datele utilizatorului colectate pe site-ul web al WALTER GROUP. Răspunderea în legătură cu aceste date revine exclusiv companiilor care oferă următoarele aplicaţii:

(1.1) Site-ul web conține componente AddThis. AddThis este un serviciu de Bookmarking, care îi oferă posibilitatea utilizatorului site-ului web, de a împărți pagina selectată curentă cu alți utilizatori, pe rețele sociale precum Facebook, Twitter, Google+ și altele. Utilizatorul poate împărți, comenta și evalua astfel conținutul de pe site-ul web. Dacă utilizatorul folosește elemente AddThis, browser-ul de internet al utilizatorului stabilește o legătură directă cu serverele AddThis și eventual cu rețeaua socială aleasă sau cu serviciul de Bookmarking. La utilizarea AddThis se folosesc Cookies. Datele astfel create (de exemplu momentul utilizării sau limbajul de navigare) sunt transmise către AddThis LLC din USA și sunt procesate de aceasta. Dacă transmiteți conținuturi de pe site-ul web către rețele sociale, servicii de Bookmarking etc., se poate crea o legătură între accesarea site-ului și profilul de utilizator corespunzător de pe rețeaua respectivă. Puteți afla informații suplimentare privind procesarea datelor (inclusiv scopul utilizării acestora) prin intermediul AddThis LLC și protecția datelor, asigurată de AddThis LLC, de pe site-ul http://www.addthis.com/privacy. Alte informații despre procesarea datelor, protecția datelor prin intermediul rețelelor sociale, serviciile de Bookmarking etc. precum și posibilitățile de setare pentru utilizatori pot fi extrase din directivele privind protecția datelor ale furnizorilor respectivi. Nu este permisă transmiterea datelor către terţi prin intermediul concernului WALTER GROUP. Utilizatorul datelor se declară de acord cu utilizarea câmpurilor AddThis și procesarea datelor prin intermediul AddThis LLC conform descrierii de pe site-ul web http://www.addthis.com. Acordul utilizatorului privind folosirea datelor poate fi revocat în orice moment cu ajutorul opțiunii „Opt Out Cookies“. Puteți afla mai multe informații de pe site-ul web AddThis LLC menționat mai sus. Dacă utilizatorul nu dorește ca aplicația AddThis să strângă date ale utilizatorilor de pe site-ul web, utilizatorul nu poate folosi elementele AddThis.

(1.2) Facebook Inc., cu sediul în 1601, S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA (pe scurt Facebook), oferă plugin-uri pentru administratorii de site-uri web, care sunt integrate în site-ul WALTER GROUP. Aceste pluginuri se pot recunoaşte prin logo-ul Facebook, respectiv prin simbolul Facebook "like" şi prin butonul Facebook "recomandă". La accesarea unei pagini web a WALTER GROUP conţinând acest plugin, browserul utilizatorului stabileşte o conexiune cu serverele administratorului pluginului respectiv. Conţinutul pluginului este transmis de Facebook în mod direct browserului utilizatorului şi apare pe pagina web. WALTER GROUP nu are nicio influenţă asupra conţinutului afişat prin plugin pe pagina web. Facebook poate urmări vizita utilizatorului pe paginile respective ale site-ului web şi poate atribui aceste vizite unui cont Facebook, dacă utilizatorul respectiv este înregistrat cu un cont la Facebook sau a vizitat cu puţin timp înainte o pagină Facebook sau cu conţinut Facebook. Şi în cazul în care utilizatorul foloseşte pluginul în mod activ, de exemplu prin activarea butonului "like" sau a celui de recomandare a paginii web, browserul utilizatorului transmite informaţiile respective către Facebook, fără ca WALTER GROUP să poată exercita vreo influenţă. Informaţii mai detaliate legate de modalitatea, scopul şi măsura memorării şi folosirii datelor utilizatorului de către Facebook puteţi afla citind Politica de protecţie a datelor la Facebook prin activarea linkului:

http://www.facebook.com/policy.php

Utilizatorul se poate informa acolo şi în legătură cu drepturile sale şi posibilităţile de setare care să asigure protecţia sferei private. WALTER GROUP nu poate influenţa scopul cu care şi măsura în care datele sunt colectate şi prelucrate de Facebook şi nici nu are acces la aceste date.

(1.3) Twitter Inc., cu sediul în 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SUA (pe scurt Twitter), oferă plugin-uri pentru administratorii de site-uri web, care sunt integrate în site-ul WALTER GROUP. Aceste pluginuri se pot recunoaşte prin "Twitter -Tweet" sau prin "Follow-Button". Paginile care conţin aceste pluginuri stabilesc o conexiune directă cu Twitter şi transmit diferite date, în funcţie de situaţia autentificării utilizatorului la Twitter. În urma acestui fapt se pot trage concluzii privind comportamentul utilizatorului pe site-ul web al WALTER GROUP, pe care Twitter le-ar putea folosi în scopuri proprii. Conţinutul pluginului se alfă salvat pe serverele Twitter şi este doar afişat pe site-ul web al WALTER GROUP. WALTER GROUP nu poate influenţa scopul cu care şi măsura în care datele sunt colectate şi prelucrate de Twitter şi nici nu are acces la aceste date. Informaţii suplimentare legate de Politica de protecţie a datelor promovată de Twitter găsiţi aici

http://twitter.com/privacy


(1.4) Google Inc., cu sediul în 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (pe scurt Google), oferă pluginuri pentru administratorii de site-uri web, care sunt integrate în site-ul WALTER GROUP. Aceste pluginuri se pot identifica prin butonul "Google-Plus-One-Button". Paginile care conţin aceste pluginuri stabilesc o conexiune directă cu Google şi transmit diferite date, în funcţie de situaţia autentificării utilizatorului la Google. În urma acestui fapt se pot trage concluzii privind comportamentul utilizatorului pe site-ul web al WALTER GROUP, respectiv se pot influenţa rezultatele afişate de motorul de căutare Google. Conţinuturile plugin-urilor se află salvate pe serverele Google şi sunt doar afişate pe site-ul web al WALTER GROUP. WALTER GROUP nu poate influenţa scopul cu care şi măsura în care datele sunt colectate şi prelucrate ulterior de Google, neavând nicio legătură cu aceasta, şi nici nu are acces la aceste date. Informaţii suplimentare legate de Politica de protecţie a datelor promovată de Google găsiţi aici:

http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Publicitate în funcție de interesele specifice / Re-Targeting

Site-ul web folosește așa numite tehnici pentru Re-Targeting. WALTER GROUP folosește aceste tehnici, pentru a face mai interesantă oferta internet pentru utilizatori. Această tehnică ne oferă posibilitatea de a ne adresa utilizatorilor, care deja s-au interesat pentru site-ul web și pentru serviciile sau produsele lui WALTER GROUP, cu reclamă pe site-ul unor terți.

WALTER GROUP consideră că inserarea reclamelor personalizate, în funcție de interesele specifice ale utilizatorilor, este de obicei mai interesantă pentru aceștia decât publicitatea, care nu înglobează nicio astfel de referință personală. Inserarea acestor reclame pe site-urile terților se face pe baza unei tehnologii care utilizează cookies și în urma unei analize privind comportamentul anterior al utilizatorilor. Această formă de publicitate are loc într-un mod perfect anonim. Nu sunt salvate date personale și nu sunt utilizate profiluri de utilizatori cu datele personale ale acestora.

 

III. Prevederi suplimentare

III.1. Instanţa judecătorească

Prezentul contract este guvernat de legea austriacă. Instanţa competentă pentru soluţionarea conflictelor este Tribunalul Comercial (Gericht für Handelssachen) din Viena, Innere Stadt. Se aplică în mod exclusiv legea austriacă. Nu se aplică prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri şi nici normele conflictuale ale dreptului internaţional privat austriac.

III.2. Modificări şi completări, nulitate parţială

(1) Orice modificări şi completări ale prezentului contract pot avea doar formă scrisă. Convenţiile verbale accesorii nu produc efecte juridice.

(2) În cazul în care una sau mai multe dintre prevederile prezentului contract sunt - din orice motiv - lovite de nulitate, aceasta nu aduce atingere aplicabilităţii celorlalte prevederi contractuale.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Garantăm standarde de calitate şi de mediu la selectarea furnizorilor, cumpărarea materialelor cât şi la producţie şi controlul calităţii.
Contact

Persoana de contact pentru:

>

Acest website folosește cookies, pentru a vă putea asigura cea mai bună experiență ca utilizatori. Prin utilizarea website-ului sunteți de acord cu salvarea de cookies. Puteți citi mai multe informații pe: Condiții de utilizare